Вече сме: 729 Фена

И се увеличаваме!
Вход в сайта

Конфиденциалност

Shushumiga.com си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от Сайта. В случай, че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери/Купони,shushumiga.com си запазва правото да съхрани данните на Потребителя по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от shushumiga.com лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило надействащото законодателство (Закона за електронните съобщения,Наказатело-процесуалния кодекс и др.).shushumiga.com не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, въвеждани на платежните страници на ePay, eBG, PayPal, Skrill се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

shushumiga.com е регистрирана като оператор лични данни в Комисията по защита на лични данни - КЗЛД

Абонирайте се за офертите в град София!

Повече не изпускайте оферта - следете всичките ни оферти чрез e-mail!